Οδηγίες ορθής χρήσης μιας τέντας

ΤΕΝΤΕΣ ΓΚΟΓΚΑΣ > BLOG > Οδηγίες ορθής χρήσης μιας τέντας
Οδηγίες ορθής χρήσης μιας τέντας

3 Μαΐου, 2017 / By tentesgogas775931

Χειροκίνητη λειτουργία

1. Τοποθετήστε τη μανιβέλα στον ειδικό κρίκο του μηχανισμού της τέντας.

2. Για να ανοιγοκλείσετε την τέντα, περιστρέφετε την μανιβέλα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η τέντα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει προστασία από τον ήλιο. ΠΡΟΣΟΧΗ Απαγορεύεται η χρήση της τέντας για οποιοδήποτε άλλη χρήση, καθώς οι σχετικές συνθήκες λειτουργίας θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ Απαγορεύεται η τοποθέτηση / ανάρτηση αντικειμέν ων στην τέντα ή να κρεμιέστε από αυτή. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για τραυματισμό προσώπων ή πρόκληση ζημιών που απορρέουν από την κακή χρηση της τέντας. Παράλειψη συμόρφωσης των όρων χρήσης αυτόματα ακυρώνει κάθε εγγύηση και σήμανση CE που χορηγείται από τον κατασκευαστή.

* Σε περίπτωση έντασης ανέμου άνω της αναφερόμενης στη σήμανση CE ή Δήλωση Επιδόσεων ή βροχής, κλείστε πλήρως την τέντα. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σωματικών βλάβών ή υλικών ζημιών.

Συνθήκες ανέμου

Η τέντα έχει συγκεκριμένη αντοχή στον άνεμο (βλέπε σήμανση CE ή Δήλωση Επιδόσεων). Αν η ταχύτητα του ανέμου γίνει υψηλότερη από την τιμή που δίδεται από τον κατασκευαστή, η εξωτερική τέντα θα πρέπει να αναδιπλωθεί.

Συνθήκες βροχόπτωσης

Σε περίπτωση βροχής η τέντα με πτυσσόμενους βραχίονες θα πρέπει να αναδιπλώνεται, ας είναι η κλίση και μικρότερη από 25%.

Συνθήκες χιονόπτωσης

Οι τέντες δεν είναι σχεδιασμένες να αντέχουν σε φορτίο χιονιού. Σε περίπτωση πρόγνωσης χιονόπτωσης οι τέντες θα πρέπει να αναδιπλώνονται.

Συνθήκες παγετού

Η μη αναδίπλωση της τέντας σε συνθήκες παγετού μπορεί να την καταστρέψει.

Καθαρισμός – Συντήρηση – Επισκευή

Οι τέντες δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις καθαρισμού και συντήρησης.

Καθαρισμός

 • Καθαρίστε τα μεταλλικά μέρη της τέντας σκουπίζοντάς τα με ένα ύφασμα εμποτισμένο σε διάλυμα ζεστού νερού με ήπιο απορρυπαντικό, στη συνέχεια σκουπίστε με ένα δεύτερο υγρό πανί εμποτισμένο με καθαρό ζεστό νερό.
 • Η τέντα σας προορίζεται για την σκίαση του χώρου σας, δεν πρέπει να είναι κατεβασμένη σε “ιδιαίτερα” έντονα καιρικά φαινόμενα όπως: χαλάζι, χιόνι, έντονη βροχόπτωση και αέρα ανώτερο της κατηγορίας που αναφέρεται στη σήμανση CE.
 • Όταν απουσιάζουμε από το σπίτι θα πρέπει η τέντα να είναι ανεβασμένη για την αποφυγή απρόοπτης αλλαγής καιρικών συνθηκών.
 • Σε περίπτωση που τη μαζέψετε βρεγμένη, θα πρέπει να την κατεβάσετε για να στεγνώσει το συντομότερο δυνατόν, έτσι αποφεύγεται η δημιουργίας μούχλας.
 • Δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση η ανάρτηση αντικειμένων ή άλλων φορτίων στην τέντα.
 • Να μην χρησιμοποιήτε ποτέ πλυντικές συσκευές πίεσης, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει το ύφασμα.

Συντήρηση

Κατά κανόνα τα μηχανικά μέρη της τέντας δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση.

Περιστασιακά λιπαίνετε τις αρθρώσεις των βραχιόνων με λιπαντικό, περιοδικά δε ελέγχετε την κατάσταση της τέντας. Ένας εξειδικευμένος τεχνικός συνίσταται να πραγματοποιεί τον έλεγχο προκειμένου να παρατείνεται ως επί το πλήστον η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της τέντας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε τροποποίηση του σχεδίου ή του εξοπλισμού χωρίς την συγκατάθεση του κατασκευαστή μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση.

Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή.

Οδηγίες ασφάλειας

 • Σε περίπτωση ακραίων φαινομένων έντασης ανέμου (βλέπε Τεχνικά Χαρακτηριστικά) και βροχής, κλείστε πλήρως την τέντα. Υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.
 • Σε περίπτωση χιονόπτωσης κλείστε πλήρως την τέντα. Υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.
 • Βεβαιωθείτε ότι κανένα άτομο δεν στέκεται κοντά στην τέντα, ενώ αυτή ανοίγει / κλείνει.
 • Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ύφασμα της τέντας.
 • Απαγορεύεται να κρέμεστε ή να κρατιέστε από την τέντα: υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης και φθοράς στην τέντα.
 • Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή πριν χρησιμοποιήσετε την τέντα.
 • Αν το προϊόν έχει αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί χωρίς την άδεια του κατασκευαστή, ο τελευταίος αποποιείται κάθε ευθύνης για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί ή να έχει προκληθεί και δεν ισχύουν οι επιδόσεις της σήμανσης.
 • Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον κατασκευαστή εάν εμφανιστούν σφάλματα ή εάν εμφανιστούν επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη χρήση.
 • Η εγκατάσταση, η αρχική εκκίνηση, η προσαρμογή και οι έκτακτες εργασίες συντήρησης συνίσταται να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.